Sovon Invoerportaal

Steltlopertelling


Welkom op de claimpagina.

Selecteer het gebied dat u wil tellen via het kaartje.

  • Zoom in op de kaart totdat de telgebieden of telroutes zichtbaar zijn.
  • Blauw gearceerde gebieden of telroutes worden al geteld.
  • Klik op een groen omrand gebied of telpunt (vacant).
  • De gebiedsnaam verschijnt, eventueel met de gebiedscode.
  • Klik op aanmelden.

- De paarse gebieden zijn de gebieden met hoge prioriteit (de meeste Goudplevieren in de laatste jaren).
- In de overige groen omrande gebieden zitten voornamelijk Kieviten en Wulpen.
- De blauwe gebieden zijn al geclaimd, of er worden maandelijks alle watervogels geteld.
- Maar ook de overige gebieden zijn claimbaar en hiervan zijn tellingen welkom.
! Ganzentellers wordt verzocht om hun eigen (ganzentel)gebieden te claimen als ze van plan zijn in hun gebied ook Goudplevieren, Kieviten en Wulpen te tellen.

Gebieden waar we tellers zoeken


Kies een van de andere projectonderdelen

projectpagina  Watervogeltellingen  Ganzen- & zwanentelling  Midwintertelling