Sovon Invoerportaal

Watervogeltellingen


Welkom op de claimpagina.

Selecteer het gebied dat u wil tellen via het kaartje.

  • Zoom in op de kaart totdat de telgebieden of telroutes zichtbaar zijn.
  • Blauw gearceerde gebieden of telroutes worden al geteld.
  • Klik op een groen omrand gebied of telpunt (vacant).
  • De gebiedsnaam verschijnt, eventueel met de gebiedscode.
  • Klik op aanmelden.

De paarse gebieden zijn monitoringgebieden (hoge prioriteit!).

Het gebied komt na opslaan beschikbaar in de projectinvoer, u kunt daar uw tellingen invoeren en ook veldkaarten afdrukken.

Gebieden waar we tellers zoeken


Kies een van de andere projectonderdelen

projectpagina  Ganzen- & zwanentelling  Midwintertelling