Sovon Invoerportaal

Doe mee met de tellingen van Watervogels

Nieuwe tellers zijn altijd welkom. Bij het watervogelproject onderscheiden we drie verschillende typen tellingen.
Klik op het type telling waaraan je mee wilt doen, dan zie je een kaart met de gebieden waar we nog mensen voor zoeken.
Op de projectpagina vind je meer informatie over deze tellingen.

Wanneer je inlogt kunnen we direct de gebieden in je buurt laten zien.

Watervogeltellingen

Maandelijkse watervogeltellingen (sept - april), waarbij alle soorten watervogels worden geteld.

Ganzen- & zwanentelling

Maandelijkse ganzen- & zwanentellingen (sept - april), in foerageergebieden van ganzen en zwanen.

Midwintertelling

Midwintertelling (eenmalig rond half januari), waarbij ook buiten de meest waterrijke gebieden de watervogels worden geteld.