Sovon Invoerportaal

Doe mee met de tellingen van Kolonievogels

Ieder voorjaar worden nesten van kolonievogels geteld. Bekijk hieronder per soort(groep) of er een kolonie in je omgeving is die niet geteld wordt of meld een nieuwe kolonie aan.
Sommige soorten zijn kwetsbaar en gevoelig voor verstoring. Om de kaarten daarvan te zien, moet er ingelogd worden.

Wanneer je inlogt kunnen we direct de gebieden in je buurt laten zien.

Aalscholver

Voor deze kwetsbare soort dien je in te loggen

Kleine Zilverreiger

Voor deze kwetsbare soort dien je in te loggen

Grote Zilverreiger

Voor deze kwetsbare soort dien je in te loggen

Blauwe Reiger

 

Purperreiger

Voor deze kwetsbare soort dien je in te loggen

Lepelaar

Voor deze kwetsbare soort dien je in te loggen

meeuwen

 

sterns

 

Oeverzwaluw

 

Huiszwaluw

 

Roek

Voor deze kwetsbare soort dien je in te loggen