Sovon Invoerportaal

Doe mee met de tellingen van Slaapplaatsen

Hieronder staan de soort(groep)en die op vaste teldata geteld worden. Het gaat bij elk type telling om slechts 1-3 tellingen per seizoen. Meer informatie over de slaapplaatstellingen is te vinden op de uitgebreide projectpagina.

Wanneer je inlogt kunnen we direct de gebieden in je buurt laten zien.

Aalscholver / Grote Zilverreiger

ganzen / zwanen

Grutto / Kemphaan / Scholekster

Wulp

Kleine Zilverreiger

Kraanvogel

Reuzenstern / Zwarte stern

overige soorten

Spreeuw