Sovon Invoerportaal

parkieten


Op deze pagina staan de telgebieden van parkieten
Selecteer het gebied dat je wilt gaan tellen via het kaartje.

  • Zoom in op de kaart totdat de telgebieden of telroutes zichtbaar zijn.
  • Blauw gearceerde gebieden of telroutes worden al geteld.
  • Klik op een groen omrand gebied of telpunt (vacant).
  • De gebiedsnaam verschijnt, eventueel met de gebiedscode.
  • Klik op aanmelden.

Klik op blauwe gebieden om losse tellingen in te voeren.

Het gebied komt na opslaan beschikbaar in de projectinvoer, u kunt daar uw tellingen invoeren en ook veldkaarten afdrukken.