Resultaten

Op deze pagina zie je de aantallen dode vogels die gemeld zijn via de dode vogel invoer. Alle meldingen (incl. ongevalideerde) zijn daarin opgenomen.

Hoogste aantallen

Gemeld in September 2023

Soort Aantal Percentage
Knobbelzwaan 18 20.5
Merel 17 19.3
Houtduif 8 9.1
Zilvermeeuw 5 5.7
Meeuw spec. 5 5.7
Buizerd 2 2.3
Holenduif 2 2.3
Nijlgans 2 2.3
Aalscholver 2 2.3
Ekster 2 2.3

Aantal dode vogels Wulp September 2023

Wulp - maandverloop 2023

Wulp - jaarverloop maand 9