Resultaten

Op deze pagina zie je de aantallen dode vogels die gemeld zijn via de dode vogel invoer. Alle meldingen (incl. ongevalideerde) zijn daarin opgenomen.

Hoogste aantallen

Gemeld in April 2024

Soort Aantal Percentage
Merel 15 19.2
Wilde Eend 8 10.3
Zwarte Kraai 6 7.7
Houtduif 4 5.1
Huismus 4 5.1
Kokmeeuw 4 5.1
Aalscholver 3 3.8
Torenvalk 2 2.6
Nijlgans 2 2.6
Grauwe Gans 2 2.6

Aantal dode vogels Wulp April 2024

Wulp - maandverloop 2024

Wulp - jaarverloop maand 4