Resultaten

Op deze pagina zie je de aantallen dode vogels die gemeld zijn via de dode vogel invoer. Alle meldingen (incl. ongevalideerde) zijn daarin opgenomen.

Hoogste aantallen

Gemeld in Februari 2024

Soort Aantal Percentage
Zeekoet 68 24.5
Eider 38 13.7
Alk 13 4.7
Bergeend 12 4.3
Drieteenmeeuw 10 3.6
Zilvermeeuw 10 3.6
Aalscholver 10 3.6
Houtduif 9 3.2
Grauwe Gans 8 2.9
Zwarte Zee-eend 8 2.9

Aantal dode vogels Februari 2024

Alle vogelsoorten - maandverloop 2024

Alle vogelsoorten - jaarverloop maand 2