Resultaten

Op deze pagina zie je de aantallen dode vogels die gemeld zijn via de dode vogel invoer. Alle meldingen (incl. ongevalideerde) zijn daarin opgenomen.

Hoogste aantallen

Gemeld in April 2023

Soort Aantal Percentage

Aantal dode vogels Bergeend April 2023

Bergeend - maandverloop 2023

Bergeend - jaarverloop maand 4