Resultaten

Op deze pagina zie je de aantallen dode vogels die gemeld zijn via de dode vogel invoer. Alle meldingen (incl. ongevalideerde) zijn daarin opgenomen.

Hoogste aantallen

Gemeld in December 2023

Soort Aantal Percentage
Brandgans 31 24.6
Smient 17 13.5
Bergeend 15 11.9
Zilvermeeuw 10 7.9
Kokmeeuw 6 4.8
Houtsnip 6 4.8
Wulp 6 4.8
Pijlstaart 3 2.4
Wintertaling 3 2.4
Waterhoen 3 2.4

Aantal dode vogels Buizerd December 2023

Buizerd - maandverloop 2023

Buizerd - jaarverloop maand 12