Broedvogels

Broedvogels die niet in kolonies broeden, worden al sinds 1984 geteld in het Broedvogel Monitoring Project (BMP) van Sovon. Er zijn honderden gebieden die in de loop van de jaren zijn vrijgekomen en een teller kunnen gebruiken. We nodigen je van harte uit om zo'n telgebied voor je rekening te nemen.
Via de onderstaande knoppen kun je vacante telgebieden van verschillende soorten BMP-tellingen op je naam zetten. Naast de drie soorten BMP is ook het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) een project om broedvogels in kaart te brengen. Het MAS is een methode van punttellingen om boerenlandvogels te volgen.