Sovon Invoerportaal

Nacht van de Rallen en Roerdomp


Welkom op de claimpagina.

Selecteer het gebied dat u wil tellen via het kaartje.

  • Zoom in op de kaart totdat de telgebieden of telroutes zichtbaar zijn.
  • Blauw gearceerde gebieden of telroutes worden al geteld.
  • Klik op een groen omrand gebied of telpunt (vacant).
  • De gebiedsnaam verschijnt, eventueel met de gebiedscode.
  • Klik op aanmelden.

Niet overal in Nederland lijken we op zoek te zijn naar ral of Roerdomp-tellers. Dat is niet helemaal waar. Onze focus ligt op de N2000-gebieden die (o.a.) zijn aangewezen voor deze soorten. Mocht er via deze claimkaart geen gebied(en) in uw omgeving beschikbaar zijn dan kunt u ook een eigen gebied intekenen.
Het gebied wordt dan binnen enkele werkdagen door de Projectcoördinator gevalideerd, u krijgt zo spoedig mogelijk bericht wanneer uw gebied klaar staat voor de invoer.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Joost van Bruggen en kijkt u vooral ook even op de projectenpagina voor veel achtergrondinformatie en de teldata!