Sovon Invoerportaal

Nacht van de Rallen en Roerdomp


Op deze pagina staan de telgebieden van Nacht van de Rallen en Roerdomp
Selecteer het gebied dat je wilt gaan tellen via het kaartje.

  • Zoom in op de kaart totdat de telgebieden of telroutes zichtbaar zijn.
  • Blauw gearceerde gebieden of telroutes worden al geteld.
  • Klik op een groen omrand gebied of telpunt (vacant).
  • De gebiedsnaam verschijnt, eventueel met de gebiedscode.
  • Klik op aanmelden.

Niet overal in Nederland lijken we op zoek te zijn naar ral of Roerdomp-tellers. Dat is niet helemaal waar. Onze focus ligt op de N2000-gebieden die (o.a.) zijn aangewezen voor deze soorten. Mocht er via deze claimkaart geen gebied(en) in uw omgeving beschikbaar zijn dan kunt u ook een eigen gebied intekenen.
Het gebied wordt dan binnen enkele werkdagen door de Projectcoördinator gevalideerd, u krijgt zo spoedig mogelijk bericht wanneer uw gebied klaar staat voor de invoer.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Joost van Bruggen en kijkt u vooral ook even op de projectenpagina voor veel achtergrondinformatie en de teldata!

Gebieden waar we tellers zoeken