Sovon Invoerportaal

Telgebieden Zeldzame soort(en)


Op deze pagina staan de telgebieden van Telgebieden Zeldzame soort(en)
Selecteer het gebied dat je wilt gaan tellen via het kaartje.

  • Zoom in op de kaart totdat de telgebieden of telroutes zichtbaar zijn.
  • Blauw gearceerde gebieden of telroutes worden al geteld.
  • Klik op een groen omrand gebied of telpunt (vacant).
  • De gebiedsnaam verschijnt, eventueel met de gebiedscode.
  • Klik op aanmelden.

Broedvogels tellen voor het BMP is een zaak van lange adem: hoe langer een telgebied wordt onderzocht, des te interessanter de telreeks die dat oplevert. Is een teller gestopt in zijn of haar telgebied, dan kan een andere teller de reeks voortzetten. Op de claimkaart zie je welke telgebieden daarvoor in aanmerking komen. Klik op het telgebied van je keuze om te zien welke soorten je geacht word te tellen in dat gebied. Vacante telgebieden in matig onderzochte habitats en in Natura 2000-gebieden zijn extra belangrijk. Die hebben we op de claimkaart paars gemaakt. We zijn je extra dankbaar als je zo’n gebied wil gaan tellen! Interesse in een telgebied? Claim het gebied en we nemen binnen zo spoedig mogelijk contact met je op.

Om een BMP-telling goed uit te voeren is in veel gebieden een betredingsvergunning nodig. Die dient u in principe zelf aan te vragen bij de terreinbeheerder. Alle spelregels voor tellers zijn vastgelegd in een protocol.

Nieuw telgebied beginnen
Wil je liever een nieuw telgebied beginnen? Dan kun hier een gebied intekenen. Ook dan nemen we binnen enkele werkdagen contact met je op.

Gebieden waar we tellers zoeken