Sovon Invoerportaal

Aalscholver / Zilverreigers


Welkom op de claimpagina.

Selecteer het gebied dat u wil tellen via het kaartje.

  • Zoom in op de kaart totdat de telgebieden of telroutes zichtbaar zijn.
  • Blauw gearceerde gebieden of telroutes worden al geteld.
  • Klik op een groen omrand gebied of telpunt (vacant).
  • De gebiedsnaam verschijnt, eventueel met de gebiedscode.
  • Klik op aanmelden.

De paarse gebieden liggen in Natura2000 gebieden (hoge prioriteit!).
Klik op blauwe gebieden om losse tellingen in te voeren.

Het gebied komt na opslaan beschikbaar in de projectinvoer, u kunt daar uw tellingen invoeren en ook veldkaarten afdrukken.

Gebieden waar we tellers zoeken