Sovon Invoerportaal

Doe mee met de tellingen van Slaapplaatsen

Hieronder staan de soort(groep)en die op vaste teldata geteld worden. Het gaat bij elk type telling om slechts 1-3 tellingen per seizoen. Meer informatie over de slaapplaatstellingen is te vinden op de uitgebreide projectpagina.

Wanneer je inlogt kunnen we direct de gebieden in je buurt laten zien.

Aalscholver / Zilverreigers

ganzen / zwanen

Grutto / Kemphaan / Scholekster

Wulp

Kraanvogel

Reuzenstern / Zwarte stern

Spreeuw

uilen

Voor deze kwetsbare soort dien je in te loggen

meeuwen

parkieten

kiekendieven

kraaiachtigen

duiven

overige soorten