Sovon Invoerportaal

Midwintertelling


Op deze pagina staan de telgebieden van Midwintertelling
Selecteer het gebied dat je wilt gaan tellen via het kaartje.

  • Zoom in op de kaart totdat de telgebieden of telroutes zichtbaar zijn.
  • Blauw gearceerde gebieden of telroutes worden al geteld.
  • Klik op een groen omrand gebied of telpunt (vacant).
  • De gebiedsnaam verschijnt, eventueel met de gebiedscode.
  • Klik op aanmelden.

Het gebied komt na opslaan beschikbaar in de projectinvoer.

Je kunt daar je tellingen invoeren en wijzigen en kaarten afdrukken.

Gebieden waar we tellers zoeken


Kies een van de andere projectonderdelen

projectpagina  Watervogeltellingen  Ganzen- & zwanentelling