Watervogels

Nieuwe tellers zijn altijd welkom. Bij het watervogelproject onderscheiden we drie verschillende typen tellingen.
Klik op het type telling waaraan je mee wilt doen, dan zie je een kaart met de gebieden waar we nog mensen voor zoeken.
Op de projectpagina vind je meer informatie over deze tellingen.