Dood dier melden

Heb je een dode vogel, zoogdier, vis, amfibie of reptiel gevonden? Geef het dan door.
Zo krijgen we meer zicht op wanneer wilde dieren sterven, waar en waaraan.We nemen je melding graag op in onze database.
Elke melding draagt bij aan onze kennis over sterfte van wilde dieren.


Het verzamelen van gegevens over dood gevonden wilde dieren geeft een indruk van de 'normale' patronen van sterfte. In welke periode van het jaar sterven veel dieren? Zijn er verschillen tussen de soorten? Wat zijn de doodsoorzaken?

De meldingen helpen bovendien bij het signaleren van 'ongewone' sterfte
Een plotselinge verhoogde sterfte kan een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is bij bepaalde soorten of in een bepaalde regio.


Jouw melding kan aanleiding zijn voor verder onderzoek, waarbij in een lab bijvoorbeeld wordt gekeken of het dode dier ziektekiemen bij zich draagt. Het hangt af van de staat van het kadaver of onderzoek mogelijk is. Dieren die al langer dan ca. één dag dood zijn, komen niet in aanmerking voor onderzoek.

Als het kadaver nog in goede staat verkeert, kunnen wij of de onderzoekers (afhankelijk van de keuzes bij het invoeren) contact met je opnemen na je melding.

Komt het dier niet in aanmerking voor onderzoek, dan kun je voor het opruimen van het kadaver het beste contact opnemen met de gemeente of de terreinbeheerder.
Meer informatie hierover vind je op de site van het DWHC onder 'Algemene vragen'.


Het primaire doel van onze meldpagina is het monitoren van sterftepatronen. Elke melding helpt daarbij. Heb je een dier gevonden dat je wilt inzenden voor nader onderzoek, dan kun je dat via onze meldpagina aangegeven. Het Dutch Wildlife Health Centre of RAVON (in het geval van reptielen, amfibieën of vissen) neemt dan contact met je op om de mogelijkheden te bespreken. Je kunt in die gevallen natuurlijk ook rechtstreeks contact zoeken met die organisaties.


Bijna alle dood gevonden vogels, zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen kun je bij ons melden. Er zijn echter een paar uitzonderingen:
  • Aangespoelde zeezoogdieren kun je melden via www.walvisstrandingen.nl.
  • Dode en zieke zeehonden melden via waarneming.nl
  • Zee-eenden, duikers, stormvogels en jagers. Wageningen Marine Research onderzoekt de maaginhoud van deze zeevogels om vragen rond de voedselkeuze te kunnen beantwoorden. Neem contact op met Hans Verdaat 0317-487113 of Mardik Leopold 0317-487097.Het in je bezit hebben en vervoeren van dode dieren is wettelijk verboden. Het kan gevaarlijk zijn voor je gezondheid en bijdragen aan het verspreiden van ziektes.

Ben je niet bevoegd om dode dieren bij je te hebben of te vervoeren? Dan is het mogelijk om per SMS een tijdelijke machtiging te ontvangen voor het transport van kadavers naar de plek waar ze kunnen worden afgehaald voor transport naar het lab. Hiervoor moet je jezelf eerst registreren bij het DWHC. Het kost enige dagen voordat de registratie is verwerkt.


Een overzicht van alle ingevoerde vogels kun je vinden op de Resultaten pagina.


Als er hierna nog vragen of onduidelijkheden zijn bij het doorgeven van een dood dier, neem dan contact op met onze Helpdesk.

Opruimen kadaver

Sovon ruimt geen dode dieren op!
Zie ook: Wat doe ik met een dood dier.

Dode Ransuil


Dode Mol


Dode Bruine Kikker