Sovon Invoerportaal

Monitoring dode en stervende wilde dieren

Heb je een dode vogel, zoogdier, vis, amfibie of reptiel gevonden? Geef deze dan door. Zo krijgen we meer inzicht in wanneer wilde dieren sterven, waar en waaraan.

Waarom
Het verzamelen van gegevens over dood gevonden wilde dieren geeft een indruk van de 'normale' patronen van sterfte. In welke periode van het jaar leggen wilde dieren het loodje? Zijn er verschillen tussen de soorten? Wat zijn de doodsoorzaken? Zo kunnen we bovendien tijdig opvallende sterfte signaleren. Een plotselinge verhoogde sterfte kan een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is bij bepaalde soorten of in een bepaalde regio.

Welke soorten
Bijna alle dood gevonden vogels, zoogdieren, vissen, amfibieën en reptielen kun je hier melden. Er zijn echter een paar uitzonderingen:

  • Olieslachtoffers van zeevogels kun je doorgeven via Nederlands Stookolieslachtoffer Onderzoek.
  • Aangespoelde zeezoogdieren kun je melden via www.walvisstrandingen.nl.
  • Dode en zieke zeehonden melden via waarneming.nl
  • Zee-eenden, duikers, stormvogels en jagers. Wageningen Marine Research onderzoekt de maaginhoud van deze zeevogels om vragen rond de voedselkeuze te kunnen beantwoorden. Neem contact op met Wageningen Marine Research (Hans Verdaat 0317-487113 of Mardik Leopold 0317-487097).

Wat doe ik met een dood dier?
De melding kan aanleiding zijn voor verder onderzoek, waarbij in een lab wordt onderzocht of het dode dier ziektekiemen bij zich draagt en eventueel wat de doodsoorzaak is. Het hangt af van de staat van het kadaver of onderzoek mogelijk is. Dieren die al langer dan circa 1-2 dagen dood zijn, komen niet in aanmerking voor onderzoek. Als het kadaver nog in goede staat is, kunnen wij of de onderzoekers (afhankelijk van de keuzes bij het invoeren) contact met je opnemen na je melding. Meer informatie hierover vind je op de site van het DWHC of RAVON.

In alle gevallen stellen wij je melding op prijs. Deze nemen we op in onze database. Iedere melding draagt bij aan onze kennis over sterfte van wilde dieren.

Resultaten
Een overzicht van alle ingevoerde vondsten kun je vinden op de overzichtskaart. Het is ook mogelijk je eigen meldingen terug te zien.

Helpdesk
Als er vragen of onduidelijkheden zijn bij het doorgeven van een dood dier, neem dan contact op met onze Helpdesk.

Dood dier meldenDood dier melden
Dode Ransuil


Dode Mol


Dode Bruine Kikker