Sovon Invoerportaal

MUS (Meetnet Urbane Soorten)


Op deze pagina staan de telgebieden van MUS (Meetnet Urbane Soorten)
Selecteer het gebied dat je wilt gaan tellen via het kaartje.

  • Zoom in op de kaart totdat de telgebieden of telroutes zichtbaar zijn.
  • Blauw gearceerde gebieden of telroutes worden al geteld.
  • Klik op een groen omrand gebied of telpunt (vacant).
  • De gebiedsnaam verschijnt, eventueel met de gebiedscode.
  • Klik op aanmelden.

De paarse gebieden hebben te weinig stedelijk gebied voor een MUS-telling.

Gebieden waar we tellers zoeken