Wintervogels

Eén keer per jaar, tussen 15 december en 1 januari, wintervogels tellen op een vaste route? Het PTT-project (Punt-transect tellingen) loopt al sinds 1978. De werkwijze is als volgt:

  • Telroute met 20 vaste telpunten
  • Precies vijf minuten tellen per punt
  • Alle vogels tellen, ook voorbijvliegende

Meer informatie over de ptt-tellingen is te vinden op de projectpagina.